You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Zaštita prava potrošača

Naše Udruženje je započelo svoje delovanje kroz zaštitu prava potrošača.

Najpre su na početku to bili slučajevi u kojima su građani oštećeni radom banaka i turističkih agencija, a gde je naše Udruženje pružalo podršku građanima i savetovalo ih kako treba da postupaju da bi zaštitili svoja prava i povratili svoj novac koji im je nezakonito oduzet.

Nesebično smo pružali podršku svojim članovima i ostalim građanima koji su nam se obratili, ako im je banka neosnovano naplatila potrošačkim kreditom obradu ili neku drugu naknadu i ako turistička agencija nije htela da vrati novac svojim klijentima u slučaju aranžmana koji je propao usled krize sa koronom.

Naši Principi

Poverenje
Integritet
Poštenje