You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...



Tuži turističku agenciju

Naše Udruženje je započelo svoje delovanje kroz zaštitu prava potrošača.

Zbog pandemije korona virusa većina turističkih aranžmana je otkazano, a mnoge turističke agencije nisu vratile novac svojim klijentima iako su osigurane.

Naše udruženje pripomaže građanima koji su oštećeni od strane turističkih agencija, što se često dešava u poslednje vreme i čije loše iskustvo su čak osetili i neki članovi našeg Udruženja.

Naši Principi

Poverenje
Integritet
Poštenje