You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Saradnja sa dijasporom

Kako je naša država na lošoj geostrateškoj poziciji između različitih interesa velikih sila, na saradnju sa dijasporom gledamo kao jednu od ključnih aktivnosti našeg Udruženja koju želimo da promovišemo.

Usled raznih konflikata i lošeg ekonomskog stanja mnogi naši sunarodnici su ostali da žive van svoje matice, dok povezivanje sa njima smatramo kao jedno od ključnih za razvoj zemlje.

Naši Principi

Poverenje
Integritet
Poštenje